Know-How

Türk-Japon Bayrak

Türk - Japon İşbirliği

Turkish-Japanese Cooperation
Adsız

Japon Teknolojisi Ala-Sawa Sistemi

Alacalı İnşaat  1999 yılında  Asya Kıtası’nın en büyük üretim tesisine sahip olan Japon KUROSAWA Construction Co. İle teknik iş birliği sözleşmesi imzalamıştır.

Know-how ve teknk işbirliği anlaşmaları ile Japonya’dan Türkiye’ye transfer edilmiş olan ALA-SAWA Japon teknolojisi sistemi  ALACALI İnşaat tarafından  başarıyla uygulanmaktadır.

Büyük projelerin başarıya ulaşmasını sağlayacak uluslararası proje tasarım ve planlama grupları ile uluslararası kaynaklı ilişkileri ve sözleşmeleri sayesinde, ALACALI taahhütlerini hızlı, yüksek kalitede ve ekonomik olarak inşa etme imkanına sahiptir.

 

In 1999 ALACALI Construction has undersigned a technical cooperation contract with Japanese KUROSAWA Construction Co. ALA-SAWA Japan Technical System transferred from Japan with know-how and technical support agreement has been successfully applied by ALACALI Construction. Thanks to our international Project Design and Planning Groups and international relations and contracts  where leads to achieve success in important and major projects, ALACALI Construction has ability to build it’s commitments rapidly in high quality and affordable.