Stratejik Kariyer ve Yetenek Yönetimi

Alacalı İnşaat’ın başarısının devamı için kendi liderlerimizi kendi organizasyonumuzdan yetiştirdiğimiz, açık bir kariyer stratejisi ile ilerlemekteyiz.

Üst düzey pozisyonları ve potansiyel yetenekleri belirlemek ve gerekli yedekleme havuzunu oluşturmak için uygulanan ve her çalışana eşit olanaklar sağlayan bir kariyer planlama süreci yürütülmektedir.

Kariyer planlaması, gelecek hedeflerimize ulaşabilmemiz için çalışanlarımızı kendi alanlarında geliştirebileceğimiz devamlılık arz eden bir süreçtir.

Neden Alacalı İnşaat?

Genç ve dinamik kadromuz

Hızla büyüyen yapımız

Sürekli gelişim olanaklarımız

Mutlu ve verimli çalışma ortamımız

Evrensel değerlere saygılı bakış açımız

Personel İhtiyacı ve Yerleştirme

Alacalı İnşaat için en önemli değer çalışanlarıdır. Bu doğrultuda şirket içinde açılan pozisyonlar için doğru insanları doğru pozisyona yerleştirmek en öncelikli hedefimizdir.

Aranılan kriterler, pozisyonlara göre değişkenlik gösterebileceği gibi her pozisyon için beklentimiz Karahan Grup değerleri doğrultusunda temel yetkinlikleri karşılayabilen adaylardır.

Çalışan Motivasyonu

Çalışanlarımızın içsel motivasyonunu üst seviyede tutmak Karahan Grup’un öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu amaç doğrultusunda çeşitli organizasyon ve uygulamalar ile çalışan motivasyonumuzu en üst seviyede tutmak amaçlanır.

Eğitim ve Gelişim

Eğitim ve gelişim faaliyetleri Alacalı İnşaat çalışanlarına yapılan bir yatırım olarak değerlendirilmektedir.

Sürekli gelişim amacı ile planlanan eğitim programları, çalışanlarımızın değişen koşullara uyum sağlayabilmeleri amacı ile her zaman güncel yaklaşımlar dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Çalışanlarımızın gelişimine yönelik mesleki eğitimler, liderlik eğitimleri ve kişisel gelişim eğitimleri planlı ve programlı bir şekilde stratejimiz doğrultusunda verilmektedir.

Verilen eğitimler ile amacımız, çalışanların kendilerini geliştirebilmeleri ve böylelikle yüksek performans göstermeleri hedeflenmektedir.

Oryantasyon

Çalışanlarımız işe başladıkları günden itibaren pozisyon, görev ve sorumluluklarına uygun bir oryantasyon programına tabi tutulmaktadır.

Aranan Temel Yetkinlikler;

  • Sonuç odaklı çalışma prensibi,
  • Yenilikçi ve yaratıcı düşünce tarzı,
  • Liderlik ruhu,
  • Karar verebilme, analitik düşünme ve problem çözebilme yeteneği,
  • Girişkenlik ve başarı arzusu,
  • Sözlü ve bedensel iletişim becerisi,
  • Olumlu iş ilişkileri geliştirebilme.

İnsan Kaynakları Politikası

Doğru insanları doğru pozisyona yerleştirmek,

İş sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,

 

 

Gerekli rotasyon uygulamaları ile çalışanlarımızın yetenekleri ile bağlantılı alanlarda gelişimlerini sağlamak,

 

Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,

 

Yeni ve açık pozisyonlar için öncelikle içimizdeki insan kaynağını değerlendirmek,

 

Hiçbir ayrımcılığa fırsat vermeksizin tüm adaylara fırsat eşitliği sağlamak insan kaynakları politikamızın asli unsurları arasında yer almaktadır.