• image
  • image

PROJE AÇIKLAMASI

Ametal, 15×18 m modülasyon, 1.5 ton/m2 yayılı yüke göre tasarlanmış, Ala-Sawa Sistemi ile inşa edilmiştir.