• image

PROJE AÇIKLAMASI

Toplam inşaat alanı: 50.000 m2. Hareketli Yük: 3 ton/m2. Modülasyon: 11×11 m. Sistem: Ala-Sawa.