• image

PROJE AÇIKLAMASI

Toplam inşaat alanı: 22.500 m2. Hareketli Yük: 3.5 ton/m2. Modülasyon:11×10 m. Kullanım: Cam Üretim Tesisi.