• image

PROJE AÇIKLAMASI

Toplam inşaat alanı: 31.000 m2. Hareketli Yük: 1.5 ton/m2. Modülasyon: 10.40×9.80 m. Sistem: Ala-Sawa.