• image

PROJE AÇIKLAMASI

Toplam 9.000 m2 inşaat alanına sahip yapıda 15×20 m modülasyon kullanılmıştır.